Opleiding

ArtEZ

ArtEZ hogeschool voor de kunsten

Opleiding voor Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

Maatwerktraject voor afgestudeerden aan een hbo kunstvakopleiding die zich willen toespitsen op het docentschap en de theorie der kunsten. Het voltijdopleidingstraject in Zwolle aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten bestaat voornamelijk uit het theoretische en beroepsvoorbereidende deel van de docentenopleiding: de theorie der kunsten (kunstgeschiedenis, kunstbeschouwing en filosofie, cultuurgeschiedenis) en de beroepsvoorbereiding (vakdidactiek, psychologie, pedagogiek en onderwijskunde, plus de stages binnenschools en buitenschools)

 

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten

Grafische en Typografische Vormgeving

Vijfjarige voltijdstudie met als vakgebieden: ontwerpen, typografie, fotografie, illustratie en letterontwerpen.

 

 

 

Universiteit Leiden

Propedeuse Kunstgeschiedenis

 

 

 

 

 

City & Guilds of London Artschool

Foundation Course

The City and Guilds of London Art and Design Foundation Course is essentially a bridging course between school and a university Art or Design degree course. This one-year, intensive, full-time course provides an introduction to the understanding of, and general practice in, a range of Art and Design pathways prior to specialisation and subsequent degree course applications.